Persoonlijke lening Hypotheek Veilig geld lenen Minileningen en grote leningen

Geld lenen met BKR

Er zijn tal van redenen waardoor je behoefte kunt hebben aan een lening ondanks dat je een BKR registratie hebt, maar het bemoeilijkt het vaak om een lening af te sluiten. De vraag of geld lenen met BKR registratie mogelijk is, wordt dan ook veel gesteld. Om duidelijk antwoord en oplossing te bieden vind je hier het definitieve antwoord. We zullen uitleggen wat BKR is en wie het heeft en vervolgens de vraag of je geld kunt lenen met bkr registratie beantwoorden.

BKR registratie, niets om voor te schamen

Een BKR registratie beschermt leners tegen te veel lenen, zodat ze uit de problemen blijven. Er zijn legio situaties, waarin je een BKR registratie krijgt. Van alle duizenden mensen die een lening afsluit heeft ongeveer 7% van de  leners moeite met het betalen van de verplichtingen. Als er een betaalachterstand is opgebouwd en de organisatie heeft je daar op geattendeerd kan er een vermelding plaatsvinden. Dit gebeurt meestal binnen twee tot vier maanden nadat de achterstand ontstaan is.

Kun je lenen met BKR registratie?

Kredietgevers en leningverstrekkers zullen niet graag aan personen lenen met een BKR registratie. Maar niet alle partijen gooien de deur direct dicht. Er zijn partijen die met je naar een oplossing gaan zoeken. Er zijn verschillende scenario's denkbaar waarin je een BKR registratie oploopt. Niet iedere registratie is hetzelfde en daardoor zijn er vaak nog mogelijkheden. Dat brengt ons bij het definitieve antwoord.

Het antwoord

Niet iedere partij zal erop staan te springen, maar JA er zijn partijen die je geld zullen lenen ondank je BKR registratie. Dit kan door een sociale lening of door in gesprek te gaan met een aanbieder die laat weten dat het mogelijk is. Bedenk voordat je een lening afsluit goed waarvoor het is en of je jezelf niet in de problemen werkt.